دوفصل‌نامه‌ی پژوهش های نثر و نظم فارسی به موجب ماده ی 13 قانون مطبوعات علمی کشور، مصوب 1364/ 12/ 28 مجلس شورای اسلامی و شماره ی ثبت 78 512 به تاریخ 5/ 7/ 1395 با درجه ی علمی تخصصی و به نام دانشگاه شهید چمران اهواز انتشار می یابد.

 

- محل چاپ: ایران، اهواز.

- ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

- حوزۀ تخصصی: نثر و نظم فارسی

- اعتبار مجله: مجله علمی

- زبان مجله: دو زبانه فارسی با چکیده انگلیسی

- نوبت انتشار: دو فصلنامه

- نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

- هزینه بررسی و انتشار مقاله: ندارد.

- نوع داوری: حداقل دو داور

- زمان داوری: سه تا شش ماه

- درصد پذیرش مقالات: 40%

- دسترسی به مقالات: رایگان (تمام متن)

- نمایه شده: بلی 

- رتبه مجله: 

- وضعیت در  isc:

- پست الکترونیک: p.nsaronazmefarsi@gmail.com

 

  • نشریه پژوهش‌های نثر و نظم فارسی  تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­ کند.

 

  • نشریه با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (با رتبهA) منتشرمی شود.
شماره جاری: دوره 5، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-300 

بررسی جایگاه پیر و جوان در مقامات حمیدی

صفحه 33-64

10.22055/jrp.2021.37929.1051

سید محمد دشتی؛ سهراب سعیدی؛ افروز روان سالار