ظرفیت‌های نمایشی داستان رزم سهراب و گردآفرید با تأکید بر عناصر صحنه و دراماتورژی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اقتباس از متون ادبیات کلاسیک به‌ویژه شاهنامه‌ی فردوسی در ژانرهای هنری نمایش(تئاتر) و سینما سابقه‌ای طولانی دارد. داستان رزم سهراب و گردآفرید داستانی کوتاه و درعین‌حال جذاب است که قابلیت‌های نمایشی بسیاری دارد. این داستان علاوه بر ویژگی‌های حماسی که متناسب با اثر سترگی چون شاهنامه است، از ظرفیت‌های ادب غنایی نیز برخوردار است.
و همین امر موجب جذابیت دوچندان این داستان گردیده است. شیوه‌ی توصیف فردوسی از صحنه‌ی نبرد و به‌کارگیری رزم‌افزارها و هم‌چنین کنش و واکنش میان شخصیت‌ها در داستان رزم سهراب و گردآفرید نشان‌دهنده‌ی ظرفیت‌های قابل توجه این اثر برای دراماتیزه کردن و اجرای آن بر صحنه‌ی نمایش است و می‌توان با استفاده از امکانات دیداری، حرکات و گفته‌های بازیگران بر صحنه، زیبایی‌های این اثر را  بهتر و با اثرگزاری بیش‌تر به مخاطب معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها