راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله و شرایط پذیرش آن در فصلنامه

 

مقاله‌ی ارسالی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف)شرایط علمی

                - مقاله، حاصل پژوهش ‌نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌ی زبان ‌و ادبیات ‌فارسی یا ادبیات ‌تطبیقی باشد.

                - مقاله از ضرورت، اصالت و تازگی موضوع، برخوردار باشد.

                - در مقاله، روش تحقیق، رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

                - مقاله از نوع تحلیلی باشد؛ بنابراین ترجمه و گردآوری، مورد تأیید مجلّه نخواهد بود.

ب)شرایط نگارش

                - مقاله از نظر نگارش، ساختاری ‌محکم ‌و استوار داشته‌باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت ‌گردد.

ج)مقالهی ارسالی، در قالب زیر آماده شود:

                - مقاله به ‌ترتیب، حاوی چکیده (حداکثر12سطر و250 واژه)، واژه­های کلیدی (حداکثر 6 واژه)، مقدَمه ( شامل بیان مسأله، اهداف، ماهیّت، چگونگی پژوهش و زمینه‌های پیشین پژوهش)، بحث و متن، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد و حجم مقاله، حداکثر از 20 صفحه‌ی تایپ ‌شده در قطع (19×12)24سطری تجاوز نکند. ترجمه‌ی انگلیسی­ چکیده‌ی مقاله و واژه­ های­ کلیدی ­آن، دریک ‌صفحه‌ی مجزّا، پیوست ‌گردد. (درترجمه، دقّت کافی­ شود.)

                - مقاله با برنامه‌ی word 2010 و با قلم Blotus شامل چکیده، مقدّمه، متن اصلی، ارجاعات و منابع با خط 13 معمولی و عنوان اصلی با خط 14 سیاه و عنوان‌های فرعی با خط 13 سیاه، تایپ گردد.

 

د) شیوهی تنظیم ارجاعات و معیار نگارش

                - ارجاع به منابع داخل متن، بی‌درنگ پس از نقل قول یا اشاره‌ای بدان، در داخل دوکمان به این ترتیب، ذکر شود: (نویسنده، سال ‌نشر اثر: شماره‌ی صفحه)؛ مثال (زرّین‌کوب،155:1360). در صورتی‌که در یک ‌سال از یک نویسنده، دو یا چند اثر به چاپ رسیده و از همه‌ی آن‌ها در تدوین مقاله استفاده شده باشد، پس ‌از ذکر نام نویسنده و تاریخ نشر،  از حروف الفبای فارسی (الف، ب، پ و...) استفاده شود.

                - فهرست منابع مورد استفاده، جداگانه و به ترتیب الفباییِ نام خانوادگیِ نویسنده، با اطّلاعات کامل کتاب‌شناختی و با رعایت نشانه‌گذاری( به روش زیر) تنظیم شود:

 الف)کتاب­ها: نام‌ خانوادگی، نام(سال‌ نشر). نام کامل کتاب. شماره‌ی­جلد.(نام مصحّح/ مترجم درصورتی­که اثر، ترجمه یا تصحیح باشد). شماره‌ی­چاپ. مکان نشر:نام ناشر.

 ب)مقالات: نام خانوادگی، نام (سال نشر). «نام کامل مقاله » . نام مجلّه/ مجموعه. دوره‌ی انتشار. شماره‌ی مجلّه یا مجموعه. مکان انتشار. صفحات مقاله؛ مثل122-110.

 ج)پایان­نامه ­ها: نام ­خانوادگی دانشجو، نام (تاریخ دفاع). نام کامل پایان­نامه. مقطع تحصیلی. نام دانشکده. نام دانشگاه.

                - « دستور خطّ  فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و « راهنمای نگارش و ویرایش» آستان قدس رضوی، معیار نوشتار و مبنای پیوست یا جدانویسی واژه‌ها قرار بگیرد؛ برای نمونه: «ها»ی نشانهی جمع، «یای» پایهی کسره و «می» استمرار فعل، با نیمفاصله و جداگانه نوشته شود.

                - اسامی خاص و اصطلاحات، داخل دو گیومه «     » و اسم‌ها و ترکیب‌های خارجی، در دو کمان(   ) قید شود.

                - تمامی یادداشت‌ها و ارجاعات در پایان مقاله و قبل ‌از فهرست منابع به ‌ترتیب و با شماره‌، بیان گردد.

                -  نشریه در ویراستاری ‌ادبی ‌مندرجات مقاله، آزاد و مسؤولیّت صحّت مندرجات مقاله‌ی علمی بر عهده‌ی نویسنده یا نویسندگان آن است.

ه)شرایط و مراحل پذیرش

                - نام کامل نویسنده (نویسندگان) به دو زبان فارسی و انگلیسی، آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه‌ی دانشگاهی یا عنوان علمی، نشانی کامل، شماره‌ی تلفن، دورنگار و نشانی پست الکترونیکی در صفحه‌ی جداگانه نوشته ‌شود.     

                - مقاله، پیش‌ از ارسال به مجلّه، در جایی، چاپ و یا همزمان به نشریه‌ی ‌دیگری ارسال نشده‌ باشد.(چنانچه مقاله‌ی چاپ شده در این ‌نشریه در جای دیگری نیز به چاپ برسد، هیأت تحریریه از پذیرش و چاپ مقاله‌ی دیگری از همان نویسنده، معذورخواهد بود.)

                - اعلام وصول، پس از دریافت مقاله.

                -  بررسی ‌شکلی‌ و صوری مقاله (چنانچه مقاله، موارد ذکرشده را رعایت نکرده ‌باشد، برای اصلاحات لازم به نویسنده، عودت داده ‌می‌شود.)

                - ساختار کلّی‌ مقالات دریافتی ‌را نخست، هیأت تحریریه بررسی می‌کند و درصورتی ‌که مناسب تشخیص‌ داده شود، با حذف نام نویسنده، به نشانی دو یا سه نفر از داوران  ‌صاحب‌نظر ارسال ‌می‌گردد.

                - اعلام نظر نهایی هیأت تحریریه به اطّلاع نویسنده یا نویسندگان مقاله.

                -  ارسال دو نسخه از فصلنامه، پس از چاپ، به نویسنده یا نویسندگان محترم.

                - مقاله‌ی ارسالی، برگشت داده نخواهد شد.